• Novinky 2013
  • Dohled nad vzděláváním pomocí CRM Leonardo Education

Dohled nad vzděláváním pomocí CRM Leonardo Education


Pro společnost 1.VOX jsme implementovali systém CRM Leonardo Education, který pokrývá celou šíři agendy velké vzdělávací společnosti.

Společnost 1.VOX nahradila několik svých dosavadních systémů jedním komplexním řešením - CRM Leonardo Education. Systém je nasazen v maximálním rozsahu a pokrývá tyto oblasti:

- Web portál
- E-shop pro objednávky otevřených vzdělávacích kurzů
- Modul Přihlášky pro zpracování objednávek (přihlášek) z e-shopu a jiných zdrojů (e-mail, telefon, …)
- Fakturace otevřených vzdělávacích kurzů (zálohové faktury, faktury, opravné daňové doklady) a párování plateb s bankou
- Modul Subjekty pro evidenci firem a účastníků vzdělávacích akcí
- Evidence a správa lektorů, smlouvy s lektory, generování DPP
- Modul pro návrh, přípravu a publikaci vzdělávacích akcí (otevřených kurzů)
- Modul pro návrh, přípravu, organizaci a fakturaci zakázkových vzdělávacích akcí
- Usnadnění organizace vzdělávacích akcí, návrh a rezervace učeben, příprava školicích materiálů
- Tisk šablon dokumentů
- Prezenční listiny, certifikáty, pozvánky, …
- Reporting napříč všemi pokrývanými procesy

Jednotlivé funkcionality jsou nastaveny podle firemních standardů společnosti 1.VOX a upravovány jim na míru.

Nasazení systému CRM Leonardo Education přineslo společnosti 1.VOX sjednocení dvou dosud oddělených agend – zakázkových vzdělávacích akcí a otevřených kurzů, dále zprovoznění rozsáhlého reportingu jak pro operativní řízení tak pro manažerské rozhodování.

PRODUKTY
REFERENCE
FLEXI ITE-commerceCRM Leonardo1:1 Solution
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.