Informační systémy Leonardo

 • Vlastní produkty firmy D3Soft
 • Individuální přístup
 • 15 let značky na trhu
 • Plná customitovatelnost
 • Zapojení do libovolné infrastruktury zákazníka        
 • Vhodné pro všechny typy spol.
 • Snadné přizpůsobení požadavkům zákazníka
 • Vysoká kvalita řešení dána referencemi
 • Implementace na klíč
 • Garance doby implementace
 • Technická podpora

 • CRM Leonardo
 • Multilevel marketing

CRM Leonardo

CRM řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Cílem tohoto CRM systému je poskytnout ucelené informace o obchodních, zákaznických, marketingových a firemních aktivitách.
Více informací o CRM Leonardo

Multilevel marketing

Produkt Leonardo MLM je systém určen společnostem, které řeší problém existence kompletního systému pro své činnosti v oblasti multilevel marketingu (tzv. MLM). Náš systém pro firemní multilevelmarketing zajišťuje veškeré procesy, které jsou pro typy MLM společností typické a zásadní. Systém pokrývá oblast finančního i produktového MLM.

MLM aplikace – řízení MLM

Síť

Modul síť nabízí klientům přehlednou formou strukturu a hierarchii společnosti. Zachycení organizační struktury je důležité pro např. vyplácení provizí či předání zodpovědnosti do sítě

CRM (klienti, partneři)

Systém pro evidenci plánování schůzek s klienty, podpůrný nástroj pro realizaci obchodního případu – uzavření smlouvy. Další volbou jsou partneři společnosti, kteří jsou také evidování v CRM

Vzdělávání sítě

Systém pro vzdělávání interních pracovníků a pořádání veřejných (náběrových) seminářů

Smlouvy

Modul Smlouvy je systém evidence smluv, jejich stavu a historie dle obchodního zástupce, který je zástupcem společnosti. Kromě smluv klientských jsou zde evidovány i smlouvy obchodních zástupců

Reklamace

Modul Reklamace slouží pro revizi a práci s reklamacemi smluv. Reklamace jsou dvojího druhu a to klientské, kdy klient mění nastavení své vlastní smlouvy, a reklamace smluv obchodních zástupců.

Pohledávky

Modul evidující pohledávky z důvodu např. storna smlouvy, která byla již proplacena

Sklady

Evidence stavů materiálů v rámci společnosti. Tvorba objednávek, výdejek a příjemky. Jsou zde zahrnuty aktuální stavy skladů, tedy aktuální informace o množství materiálu

Banka

Realizace bankovních příkazů v rámci systému, ať už provizí tak splátkového kalendáře

Provize

Výpočet provizí dle stanoveného obchodního modelu.

Splátkové kalendáře

Automatické vytváření splátkového kalendáře za účelem nastavení pravidel splácení určité finanční částky

Reporting systém

Dle požadavků zákazníka jsme schopni reporting servisem prezentovat požadované informace o společnosti, ať už z pohledu managementu, tak z pohledu standardních zaměstnanců společnosti (dle jejich zatřízení v síti)

Administrace

Správa partnerů, produkty partnerů, formuláře klientských smluv, konfigurace ke Skladu (materiál), správa uživatelů rolí. Administrační úlohy obecně


MLM Web portál – nástroj pro členy sítě

Klíčové vlastnosti: přehlednost, dostupnost prostřednictvím internetu, multijazyčnost, uživatelsky přívětivý přístup

Můj strom

Modul nabízí přehlednou formou pohled na data podřízených obchodních partnerů, aktuálně přihlášeného obchodního zástupce s možnosti vyhledávání ve stromu.

Report stromu

Zobrazení a tisk stromu obchodních partnerů obohaceny o klíčové informace obchodního charakteru. Skvělá pomůcka pro manažery MLM sítí.

Provize

Přehledně zobrazená provizní historie vlastní, včetně možnosti kontroly provizí svých podřízených obchodních partnerů.

Evidence obchodního partnera

Propracovaný systém registrace nových obchodních partnerů do sítě s možnosti zařazení do kteréhokoliv místa stromu, zasláním aktivačních e-mailů a další pokročilá funkčnost.

Ke stažení

Potřebujete pro svou síť nabízet soubory ke stažení? Publikace, reklamní materiály, informace obchodního charakteru, tento modul vám to umožní. Možnost publikovat odděleně dle jazykových verzí, atd.

Volný registrační formulář

Možnost umístit registrační formulář na Vaše stávající stránky a umožnit tak registraci zájemcům o členství, včetně automatického zatřídění do stromu, autentizace registrujícího, informování e-maily a případné další rozšiřující funkce


MLM Uzávěrka – finanční vypořádání sítě

Klíčové vlastnosti: výpočet provizí, bonusů, provizních bodů a náležitostí, generování provizních sestav
 • Výkonný nástroj pro výpočet finančních, či bodových náležitostí sítě
 • Možnost více uzávěrek v měsíci a další pokročilé funkce
 • Automatické generování provizních sestav pro síť, coby podklad pro fakturace
PRODUKTY
REFERENCE
ProvidingE-commerceConsultingFLEXI IT
D3Soft s.r.o. EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.